ปลากระพงฟู อาหารและกับข้าวแสนอร่อย

ปลากระพงฟู

จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวทำอาหาร ไว้กินเล่นก็ได้หรือว่ากินกับข้าวก็ได้ เพื่อนๆเคยได้ยิน ปลาดุกฟูกันมาแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรแปลกๆ อย่าง ปลากระพงฟู แค่ชื่อก็น่ากินแล้ว การทำก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการทำปลาดุกฟูครับแต่อาจจะมีส่วนผสมที่แปลกไปกว่าปลาดุกฟูนิดหน่อย เรามาดูส่วนผสมในการทำ ปลากระพงฟูกันเลยนะครับ

ส่ ว น ผ ส ม มี ดั ง นี้

 • ปลากระพง
 • มะม่วงเปรี้ยว
 • น้ำพริกเผา
 • น้ำตาลปี๊บ
 • น้ำปลา
 • พริกขี้หนู
 • หอมแดง
 • ตะไคร้
 • ผักชีฝรั่ง
 • ใบสะระแหน่
 • น้ำมะนาว
 • เกลือป่น
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ส่วนวิธีทำในการทำปลากระพงฟู

ขั้นแรกเลยนะครับ นำปลากระพงมาถอดเกร็ด แล้วแร่เนื้อออกล้างให้สะอาด โรยเกลือป่นเนื้อปลาเล็กน้อยใส่ภาชนะนำไปนึ่งให้สุก ก้างและหนังปลานำเนื้อปลาที่ได้สับให้ละเอียด ตั้งกะทะใส่น้ำมันพืช ให้ร้อนจัด

โ ร ย เ นื้ อ ป ล า ท อ ด พ อ สุ ก เ ห ลื อ ง ตั ก ขึ้ น พั ก ใ ห้ ส ะ เ ด็ ด น้ำ มั น แ ล้ ว ผ ส ม น้ำ ต า ล ปี๊ บ น้ำ ป ล า น้ำ ม ะ น า ว น้ำ พ ริ ก เ ผ า แ ล้ ว ค น ใ ห้ ล ะ ล า ย โ ร ย พ ริ กขี้ ห นู ม ะ ม่ ว ง เ ป รี้ ย ว

ห อ ม แ ด ง ต ะ ไ ค ร้ ผั ก ชี ฝ รั่ ง ใ บ ส ะ ร ะ แ ห น่ แ ล ะ เ ม็ ด ม ะ ม่ ว ง หิ ม พ า น ต์ ล ง บ น ป ล า ก ร ะ พ ง ฟู ร า ด ด้ ว ย น้ำ ยำ แ ค่ นี้ ก็ เ ป็ น อั น เ ส ร็ จ แ ล้ ว ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > >> > > > > > > > >

ร้านแดงแกงป่า ร้านเด็ด จ.นครนายก

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับตำนานความอร่อยที่อยู่มากว่า 50 ปี และอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล จากกรุงเทพฯ ร้านแดงแกงป่า จังหวัดนครนายก ซึ่งหลายๆคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้ว ว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง สถานที่เด่นๆเลย ก็จะมีอุทยานวังตะไคร้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขื่อนขุนด่านปราการชล สำหรับเพื่อนๆชาว FIFA55 คนไหน ที่ชอบในการหาของกินหรือของอร่อย วันนี้เราจะมาแนะนำ

ร้านแดงแกงป่า
แกงป่าปลาขูด

ร้านแดงแกงป่า ร้านจะอยู่ติดบริเวณตลาดเก่าวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
และร้านนี้ได้เริ่มต้นโดยคุณยายมาระโพธิ์ทอง และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน คุณ
แดงเป็นผู้สืบทอดสูตรอาหารของคุณย่า และเมนูเด็ดๆของร้านแดงแกงป่ามีมากมาย ทั้งมะระ
ผัดไข่ เห่าดงเนื้อ ทอดมันปลากราย ต้มยำไก่ แต่ถ้ามาที่ ร้านแดง แกงป่า แล้วเราไม่ได้กิน
แกงป่าปลาขูดก็เหมือนจะมาไม่ถึงสินะ
วันนี้เราจะมาแนะนำแกงป่าปลาขูดของร้านแดงแกงป่า ซึ่งการทำทางร้านจะตั้งกระทะ แล้ว
ใส่น้ำซุป เมื่อน้ำซุปเดือดจึงจะใส่พริกแกง แล้วทำการเคี่ยวจนหอม หลังจากนั้นใส่พริกโขก
และตามด้วยน้ำมันหอย น้ำตาลทราย และใบมะกรูด จากนั้นจะตามด้วยการใส่มะเขือเปราะ
ถั่วฝักยาว ข้าวโพดอ่อน ซึ่งจะใส่ลงไปในน้ำ ในกระทะ และรอให้เดือด จากนั้นก็ใส่ปลาขูดลง
ไปได้ เมื่อปลาขูดเริ่มสุก เราจึงใส่ข้าวคั่ว และใบยี่หร่า ใบกระเพรา แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จ เมนู
ของร้านแดงแกงป่า ที่เรียกว่าแกงป่าปลาขูด
ซึ่งเมนูนี้หลายๆคนคงรู้จักกันดี แต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่อย่างเราๆ ใครที่ยังไม่เคยกิน หรือไม่เคยได้ยิน ก็ไปลองชิมกันได้ เพราะเคล็ดลับของทางร้านแดง แกงป่า เขาจะใช้พริกที่ทำเอง ซึ่งจะเป็นสูตรของทางร้านเอง และส่วนปลาขูดจะใช้ปลายี่สกผสมกับปลาฉลาด ซึ่งจะทำให้ปลาขูดที่ได้นั้นเหนียวแล้วก็นุ่ม พร้อมกับฉีกใบมะกรูดลงไปจึงมีกลิ่นหอมกว่าใช้มีดซอย

กางเดินทางมา ร้านแดงแกงป่า

ส่วนใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯให้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก ทางหลวงหมายเลข 305 เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนครนายก เมื่อผ่านวิทยาลัยเทคนิคนครนายกมาประมาณ 500 เมตรเราจะพบกับสี่แยกไฟแดงให้เพื่อนๆเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเสนาพินิจ
หลังจากนั้นก็ขับตรงไปตามถนนเสนาพินิจ จนข้ามสะพานนครนายก แล้วเมื่อเราเลี้ยว ลงสะพานนครนายก ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยพาณิชย์เจริญ 1 ทันที จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกแรก แล้วเลี้ยวซ้ายทันที ตรงไปประมาณ 50 เมตรเราจะพบกับร้านแดงแกงป่าซึ่งจะตั้งอยู่ขวามือ

สำหรับทาง ร้านแดง แกงป่า ราคาอาหารก็นับว่าไม่แพง ส่วนเมนูที่แนะนำกันไปในวันนี้ แกงป่าปลาขูดจะอยู่ที่ราคาชามละ 80-100 หรือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง ทางร้านจะเปิดให้บริการตั้งแต่ 07:00 น ถึง 16:00 น

ใ ค ร ที่ ช อ บ กิ น แ ก ง ป่ า อ ย่ า ลื ม แ ว ะ ไ ป ชิ ม กั น ดู น ะ ค ะ รั บ ร อ ง ว่ า แ ซ่ บ ส ะ เ ด็ ด เ ผ็ ด พ ริ ก 1 0 เ ม็ ด แ น่ น อ น ค่ ะ

ก ลั บ สู่ ห น้ า แ ร ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ > > Meetlifepartner.com

วันนี้ จะชวนไปแหลก ของอร่อย ๆ

พาไปแหลกของอร่อยหน่อยดีกว่า


วันนี้ พามาลองทำลาบเนื้อกัน บอกก่อนเลยว่าลาบเนื้อเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสาน และในปัจจุบัน ก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ ลักษณะวิธีการทำโดยทั่วไปก็จะเหมือนกันหมดอาจจะแตกต่างกันไปตรงที่มีวิธีทำที่ไม่เหมือนกัน เเต่รวมๆแล้ว ก็ไม่ต่างกันมากนัก
ไม่ว่าจะเป็น หอมเเดง ข้าวขั่ว พริงป่น
ส่วนการเลือกใช้เนื้อก็แล้วแต่คนชอบเลยครับ สำหรับผมอาจจะเลิกเป็นเนื้อที่มีติดมันหน่อยๆ
ของอะไรมันอยู่ตรงมันนี่แหละ หรือบางคนอาจจะชอบกินแต่เนื้อที่ไม่ติดมันเลยก็ให้เลือกเป็นเนื้อส่วนที่ไม่มีมันคับ ส่วนวิธีการทำบ้านผม จะใช้เป็นพริกแห้ง หัวหอม ข่า นำมาซอยรวมๆกันแล้วนำไปขั่ว


จากนั้นก็นำมาตำให้เป็นเครื่องลาบใน วันนี้

จะมีลักษณะคล้ายๆพริกแกง แต่บางบ้านอาจ เป็นแบบ
เครื่องปรุงเช่น ซอยหอม ผักชี ข้าวขั่ว พริกป่น เครื่องปรุงต่างๆ ส่วนวิธีทำก็เหมือนกันเลย ถ้าเป็นที่บ้านผมหลังจากที่จำเครื่องราชไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทำก็เหลือเพียงแค่การปรุงรสแล้วใส่ข้าวคั่วใส่หอมผักชี เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จลากพื้นเรียบร้อย ต้องบอกก่อนว่าเป็นเมนูที่แซ่บมากๆ
สามารถ ทำกินได้ในทุกๆโอกาส ไม่ว่าจะมีการสังสรรค์ที่บ้าน มีเพื่อนฝูงมาบ้าน หรือจะทำเป็นกับข้าวก็ได้ จะทำให้ทานในระหว่างที่ ดูบอล ก็ถือว่าโอเคเลยครับ

พูดถึงดูบอลเพื่อนๆคนไหน

ที่แทงบอลออนไลน์หรือเล่นเว็บคาสิโนออนไลน์ผมมีเว็บมาแนะนำเพิ่มให้สำหรับคนที่อยากลองเปลี่ยนเว็บ หรืออยากลองมีเว็บเพิ่ม FIFA55 เว็บคาสิโนออนไลน์สำหรับ แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ และยังเป็นเว็บที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เพราะเป็นเว็บตรง ค่าน้ำดี ไม่ผ่านเอเย่น สนใจสมัคร FIFA55 เลยครับ

อาหาร ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อน ทีเด็ดภูธร

อาหาร ที่เด็ดที่สุด ในหน้าฝน ยังไงก็หนีไม่พ้น ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อน เป็นอาหารของคนอีสาน ที่เมื่อเวลาฝนตก ชาวบ้านภาคอีสาน จะออกไปจับ อึ่ง และ กบ แต่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เฉพาะคนอีสาน ที่จะกินต้มอึ่ง แต่ ตอนนี้กลายเป็นอาหารของคนทุกภาค ที่ชอบกินอาหารแปลกๆ แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับวัตถุดิบและการทำต้มจืดใส่ใบมะขามอ่อน
งั้นเรามาดูวัตถุดิบ fifa55 โภชนา

ของการทำ อาหาร ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อนกันเลยดีกว่าครับ

อาหาร
อึ่ง วัตถุดิบสำคัญ
 • สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ
 • อึ่งไข่
 • ใบมะขามอ่อน
 • ตะไคร้
 • ข่า
 • เกลือ
 • น้าปลา สำหรับไว้ปรุงรส
 • ผงนัว อันนี้แล้วแต่คนชอบ
อาหาร
เครื่องปรุง

เพราะในแต่ละสูตร ของแต่ละคน จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิภาค ถ้าหากเป็นภาคอีสานโดยตรง เขาก็จะใส่น้ำปลาร้า นิดหน่อย เพื่อให้ได้รสชาติ
สำหรับวิธีทำ ก็ไม่ยากเลยครับ วิธีทำลักษณะคล้ายๆกับการ ต้มไก่ ขั้นแรก
เรานำอึ่ง ที่เราหามาได้ มาล้างทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาดอึ่งนั้น ให้ใช้เกลือโรย แล้วคลุกเคล้ากับอึ่ง เพื่อทำความสะอาด ต่อมา ก็ตั้งน้ำ ให้เดือด แล้วใส่ข่าตะไคร้ลงไป หลังจากน้ำเดือดได้ที่แล้วก็นำอึ่ง ที่เราทำความสะอาดเรียบร้อย ใส่ลงไปในหม้อ แล้วคุณรสตามใจชอบ fifa55 โภชนา

แล้วเมื่ออึ่งลอยตัวขึ้นมา ก็นำใบมะขามอ่อนที่เราเตรียมไว้ ใส่ลงไป แล้วปิดไฟ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ ต้มอึ่งใส่ใบมะขามอ่อน นี่เป็นสูตรลับของเรา เพราะหน้าฝนทีไรผมจะเอามาทำเป็นกับแกล้ม ดื่มกับน้ำอร่อยๆ ดูจะเข้ากันเป็นที่สุด แต่ก็ยังเป็นกับข้าวชั้นเลิศ อยู่เลยที่เดียว fifa55 โภชนา

ต่อไปเมนูอร่อยๆ ของเราจะเป็นอะไร ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าเกิดบทความ นี้เห็นว่าเป็นประโยชน์สามารถกดแชร์ ได้เลยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างมาก

fifa55 โภชนา

เว็บไซด์เพื่อนบ้าน บทความอาหาร >>>> Whodobest
กลับไปสู่หน้าหลัก >>>>>> Meetlifepartner

ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี หมู่บ้านสัมมากร

สวัสดี สายแหลกชาว FIFA55 ได้ยินว่า สูตรเก่าแก่ที่อร่อยนักอร่อยหนา เขาว่างั้นนะ เจ้าของสูตรมักจะหวงมาก เป็นธรรมดาเขาว่างี้นี้ 555! แต่เขาบอกกันว่ามันไม่ธรรมดา นี่ไม่ธรรมดาแบบไหนล่ะ วันนี้จะพาไปลิ้มรส สูตรก๋วยเตี๋ยวอร่อยเด็ด ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี

ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี ร้านของนักร้องเสียงหล่อ แต่มาดกวน ป๊อป ปองกูล สืบซึ้ง

ที่ใครๆก็รู้จัก กันเป็นอย่างดี ส่วนใครที่ไม่รู้จัก วันนี้มารู้จักกันดีกว่า ที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี จะมีเมนูหลักๆ ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ตุ๋นยาจีน โดยตั้งชื่อแบบผีๆ ว่า ก๋วยเตี๋ยวกระสือ (เนื้อรวม, เอ็นแก้ว, เครื่องใน+ลูกชิ้น) ก๋วยเตี๋ยว สามแพร่ง (เนื้อสด, เนื้อเปื่อย, เอ็นแก้ว+ลูกชิ้น) แต่ OpenRice ขอสั่งเนื้อให้สะใจ นั่นคือเมนู ท่านเคาท์ แดรกคูล่า ซึ่งเป็นการรวมตัว ของเนื้อริบอายสไลด์, เนื้อสด, เนื้อเปื่อย, เครื่องใน, เอ็นแก้ว และไข่ เสิร์ฟมาในถ้วยที่เค้าบอกว่าเป็นขนาด Big Size น้ำซุปกลิ่นเครื่องเทศยาจีนอ่อนๆ รสชาติหอมหวาน เนื้อไม่คาว อีกเมนูนึงที่อยากไห้ลอง ความอร่อยก็คือเมนู ไก่แค่ไหนคือไก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นใส่น่อง, ปีก, ตีนไก่ ที่ขนไก่มาทั้งเล้า 555+ขอสั่งเนื้อให้สะใจ นั่นคือเมนู ท่านเคาท์แดรกคูล่า ซึ่งเป็นการรวมตัว ของเนื้อริบอายสไลด์, เนื้อสด, เนื้อเปื่อย, เครื่องใน, เอ็นแก้ว และไข่ เสิร์ฟมาในถ้วย ที่เค้าบอกว่าเป็นขนาด Big Size น้ำซุปกลิ่นเครื่องเทศยาจีนอ่อนๆ รสชาติหอมหวาน เนื้อไม่คาว อีกเมนูนึงที่อยากไห้ลอง ความอร่อยก็คือเมนู ไก่แค่ไหนคือไก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นใส่น่อง, ปีก, ตีนไก่ ที่ขนไก่มาทั้งเล้า 555+

พี่ป๊อป กับ พี่เป็ก

พูดไป เนื้อไก่ร้านเขาเปื่อย จนไม่ต้องออกแรงเคี้ยว จะแหลกแบบสบายไปไหน คือ แค่ดูดๆ เนื้อไก่ก็ร่อนออกมา จากกระดูกเลยจร้า ไม่ต้องเสียเวลาแทะให้เมื่อย สุดยอด !!!!! เรามาปิดท้ายด้วยเครื่องดื่ม สีสันสดใสกันดีกว่า แต่ก็เพิ่มความขนลุกอยู่ไม่น้อย สมคำร่ำลือจริงๆครับ กับเครื่องดื่มอิตาเลี่ยนโซดา ที่ตกแต่งด้วยเยลลี่ลูกตา และเยลลี่ตัวหนอน ความคิดเก๋ใช่ไม๊ล่ะ อร่อยอิ่มแปล้คุ้มราคากันแบบ สุดๆ เรียกว่าต้องลองไปกันสักครั้งนึง กับก๋วยเตี๋ยวที่มีทั้งเนื้อและไก่

ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อย

ซึ่งผ่านการตุ๋น จนเนื้อออกมาอร่อย หอมเครื่องเทศยาจีน และรสชาติ หอมหวาน กลมกล่อมแบบสุดๆไปเลย ฝากไว้ก่อนทิ้งท้าย กันวันนี้ครับ ใครที่เล่นคาสิโนออนไลน์ หรือกำลังอยากเล่นเว็บคาสิโนออนไลน์ สักเว็บ เว็บ FIFA55 เป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ สำหรับ แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ และยังเป็นเว็บ ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ เพราะเป็นเว็บตรง ค่าน้ำดี ไม่ผ่านเอเย่น ใครที่สนใจ@ไปกันได้ที่ FIFA55 ได้เลย แหล่งรวมคาสิโนมากมาย และมีเกมออนไลน์ ให้เลือกเล่นมากมายตามความชอบ รองรับมือถือ iOS และ Android เล่นง่าย โอนไว จ่ายจริง มีพนักงานดูแลฝากถอน 24 ชั่วโมงด้วยนะครับ !!!!

ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี
ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านผี ตั้งอยู่ในโครงการ สัมมากรเพลส เลขที่ 95 ซอยรามคำแหง 112 หรือจุดสังเกตง่ายๆ เลย ร้านจะอยู่ข้างแมคโครฟู้ดเซ็นเตอร์ สาขาสัมมากร ร้านเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 20.00 น.

ต้องไปลอง ดูซักครั้งครับ เนื้อเปื่อย ขอบอกเลยว่าเปื่อยสุดๆ วันไหนโชคดี อาจจะได้เจอกับพี่ ป๊อป ปองกูล ก็เป็นได้ ใครเป็นแฟนคลับพี่แก คงพลาดไม่ได้ครับ สำหรับวันนี้ หนังท้องตึง หนังตาก็เรื่มหย่อน บทความหน้า เราจะพาทุกท่าน ไปรับประทานอาหารที่ไหน อร่อยแน่นอน วันนี้ สวัสดีครับ บ๊าย บาย

เว็บไซด์เพื่อนบ้าน >>>>>> Plantao24
กลับไปสู่หน้าหลัก >>>>>> Meetlifepartner

นายเบี้ยวก๋วยเตี๋ยวปลา

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาว FIFA55 BNK มาเดินสายหาของแหลกกันครับ นายเบี้ยวก๋วยเตี๋ยวปลา วันนี้ร้านที่ผมจะพาไปกินนั้นเป็นเมนู ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ เมนูปลาๆที่ทั้งแซ่บทั้งเด็ด ร้านตั้งอยู่ในตัวเมืองสระแก้วหน้าร้านมีที่จอดรถค่อนข้างกว้าง ก็เลยลองนัดเพื่อนๆ มาเจอกันที่ร้านนี้ เมื่อมาถึงแล้วก็ต้องลองสั่งก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นเล็กมาชิมก่อนเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง เพราะว่ามีราคาเพียง 35 บาท แต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดในน้ำซุป สั่งไปแล้วก็นั่งรอสักพัก กว่าเพื่อนๆจะมา เพื่อนผมส่วนใหญ่ลีลาครับบางคนติดเมียบางคนติดโทรศัพท์

นายเบี้ยวก๋วยเตียวปลา
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ซุปอร่อย

ส่วนตัวผม ติดเว็บนี้ครับ FIFA55 BNK เว็บนี้เป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ ที่เราสามารถเล่นได้ในมือถือ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น เว็บ FIFA55 BNK เขาเป็นหรือตรง ไม่ผ่านเอเย่น ซึ่งโดยตัวผมนั้นเป็นคอบอลครับ เล่นกับเว็บมานานแล้ว และเพื่อนๆผมอีกหลายๆคน ก็เล่นเว็บFIFA55 BNK ด้วยเหมือนกัน

เข้าเว็บนี้เป็นเว็บที่ไม่โกงแน่นอนครับ เล่นเสียจริงเป็นได้จ่ายจริงครับ 555+ เพราะเว็บเขาเป็นเว็บที่มาแรงที่สุด ในกลุ่มคนเล่นคาสิโนออนไลน์เลย
ระหว่างที่นั่งรอเนี่ยครับพูดไปผมก็เล่นรอเลยทีเดียว ใครที่สนใจอยากลองเล่นดูก็แนะนำให้เพื่อนไปเล่นกันได้นะครับ ทั้งเว็บมีบริการต้อนรับลูกค้า 24 ชั่วโมง และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี มีความ น่าเชื่อถือ เป็นอย่างมาก

ส่วนตัวผมหลังจากที่ได้ลองชิม นายเบี้ยวก๋วยเตี๋ยวปลา

ร้านนี้แล้วต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสด น้ำซุปเข้มข้น กลมกล่อม ตัวเส้นนุ่มเหนียว ใครที่ชอบกินปลาต้องแนะนำให้มาเลยค่ะเพราะเนื้อปลาสดมากๆ และในร้านก็ไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวปลายังมีข้าวขาหมูอาหารตามสั่งอีกมากมายให้เราได้เลือกกินตามความชอบหากใครที่เป็นสายกินตัวจริงแนะนำให้มาลองเพราะจัดว่าเป็นร้านเด็ดๆที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสระแก้ว ห้ามพลาดเลยทีเดียว แล้วข้างๆร้านยังเป็นส่วนของฝากอีกมากมาย ให้เราได้แวะซื้อแวะชิมกันอีกด้วย

นายเบี้ยวก๋วยเตี๋ยวปลา
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดแซ่บ

ร้านอยู่ก่อนถึงไฟแดงสระแก้ว การเดินทางจากตัวเมืองสระแก้วจะวิ่งเข้าถนนสุวรรณศร
ระหว่างทางก่อนถึงสามแยกสระแก้ว จะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลานายเบี้ยวอยู่บริเวณหน้าประตูวัดหนองกะพ้อ อยู่ทางด้านซ้ายมือของถนนสุวรรณศรครับ ไปลองกันดู

กลับไปสู่หน้าแรก >>>> Meetlifepartner

ยายเต็ม ร้านอาหารเวียดนามจาก จ.สระแก้ว

สำหรับร้านอาหารร้านเด็ด ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ ได้แก่ครัวยายเต็ม ร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามที่หลายๆคนนิยมรับประทาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปกติเราเป็นคนรับประทานอาหารเวียดนามอยู่บ้าง และชอบการลิ้มลองรสชาติใหม่ๆที่แตกต่าง แล้ววันนี้ก็ได้เลือกมาร้าน “ยายเต็ม” เนื่องจากได้ยินชื่อมานาน เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในสระแก้วก็ว่าได้ หลังจากที่ได้เข้าไปรับประทานอาหารร้านนี้แล้วต้องบอกเลยว่ารสชาติค่อนข้างถูกปาก เนื่องจากปกติเป็นคน รับประทาน ทานอาหารเวียดนามอยู่แล้ว มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งรสชาติอาหารที่อร่อยและบรรยากาศที่หลายๆคนอยากมาสัมผัส ซึ่งจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ให้ความสนใจ ส่วนของการถ่ายรูปนั้น บรรยากาศน่าถ่ายรูปเป็นอย่างมาก พื้นที่ในร้านกว้างขวางพอสมควร ตกแต่ง ด้วยของเก่า และ วัฒนธรรมต่างๆ ที่ซึ่งใครหลายๆคนเข้ามาแล้วอาจจะหลงใหลในบรรยากาศเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่สนใจอยากลองทานอาหารเวียดนามร้าน ยายเต็ม

ยายเต็ม
ร้านอาหารเวียดนาม ยายเต็ม


ก็สามารถมากันได้เลย ในส่วนของร้านอาหารจะอยู่ในเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่ที่เทศบาล 17 ซอย 5 อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสระแก้ว และเมนูแนะนำของร้าน ก็มีมากมายให้เราได้เลือกรับประทานกันอย่างวันนี้ยกตัวอย่างมาเช่น

1.ซี่โครงหมูอบ ซึ่งมีราคาเพียง 100 บาท
และมีรสชาติกลมกล่อมๆ น่ารับประทานมากๆ

2.ตำไข่เค็ม ทีต้องบอกว่ารสชาติค่อนข้างถูกปาก

3.ก๊าจ๋า ทอดมันญวน ชิ้นใหญ่ๆเสิร์ฟพร้อมกันหันให้พอดีคำ

4.ปอเปี๊ยะทอดจ๋าหย๋อ เป็นปอเปี๊ยะที่ไม่อมน้ำมัน
และ หอมน่ารับประทานมากๆเลย

5.ขนมเบื้องญวนบั่นเเส่ว อัดแน่นไปด้วยไส้เยอะมากๆ

และยังมีอีกหลายๆเมนูให้สำหรับคนที่ชอบทานอาหารเวียดนามได้มาลิ้มลองกัน หากเมนูที่กล่าวไปเป็นเมนูที่ใครหลายๆคนสนใจหรือชอบก็ลองไปทานกันได้ว่ารสชาติจะถูกปากมากน้อยแค่ไหนทางร้านจะเปิดให้บริการตอน
10:00 ถึง 24:00 และร้านจะปิดทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน หรือหากใครอยากได้บรรยากาศถ่ายรูปก็แนะนำ ให้ไปที่ครัวเต็มได้เลยค่ะ

เว็บไซด์ร้านอาหารเพื่อนบ้าน >>>>> Whodobest
กลับไปสู่หน้าแรก >>>>>> Meetlifepartner