สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก

สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก มาพบกันใน วันนี้จะมาแนะนำร้านอาหาร ที่เพื่อนๆต้องลองไปสักครั้งในชีวิต ร้านที่มีแต่อาหารอร่อย และหลากหลาย ในวันนี้พวกเรา จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จัก ร้านอาหารในจังหวัดนครนายก ที่ไม่ว่าใคร ผ่านมา

เยี่ยมเยียนจังหวัด นครนายกต้องแวะ นั่นก็คือ สวนอาหารแป๊ะฮก
สวนอาหารแป๊ะฮกตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพาน มัฆวาน รังสรรค์ สามแยกมัฆวาน ทางเข้าโรงเรียนนายร้อยจปร. สวนอาหารแป๊ะฮกเปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี โดยมีเจ้าของคือ คุณบุญเลิศ ปรีชาวุฒิวัฒน์ ปัจจุบันมีหลายสาขา

และเมนูเด็ดๆของทางร้านประกอบไปด้วยอาหารไทย และอาหารจีนหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นทอดมันปลากราย ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ปลาช่อนเผาเกลือ ปลาแดงราดพริก กุ้งแม่น้ำเผา แต่ถ้ามาสวนอาหารแป๊ะฮกแล้วไม่กิน เต้าหู้ทรงเครื่อง นั่นก็แปลว่าคุณยังมาไม่ถึง และวิธีการทำเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรเด็ดของร้านแป๊ะฮก จะนำหมูเด้งมาทำเป็นแผ่น

วางลงบนกระดาษ จากนั้นนำเต้าหู้เขาวางลงบนหมูเด้งแล้วม้วนให้แน่น แล้วนำไปนึ่งในซึ้งประมาณ 20 นาทีสวนน้ำแดงที่ ใช้ราดเต้าหู้ จะนำน้ำซุปมาตั้งไฟจากนั้นใส่แป้งเพื่อให้น้ำซุปมีความข้นขึ้น พอได้ที่แล้วก็นำเต้าหู้ที่นึ่งจนสุกมาวางลงบนจาน ราดด้วยน้ำแดง

สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก
สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก

แล้วโรยผักชี ก็เป็นอันเสร็จครับ
ส่วนเคล็ดลับความอร่อยของเต้าหู้ทรงเครื่อง ของสวนอาหารแป๊ะฮก ก็คือการนำหมูเด้งมาห่อเต้าหู้ก่อนจะนำไปนึ่ง ทำให้เต้าหู้ทรงเครื่องของที่นี่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องของร้านอื่น กลิ่นของเต้าหู้จะนำ แล้วตามด้วยรสชาติของน้ำแดง ที่คล้ายๆกับหูฉลามน้ำแดงแบบจีนครับ

ร้ า น ส ว น อ า ห า ร แ ป๊ ะ ฮ ก จ ะ เ ปิ ด เ ว ล า 10.00 น ถึ ง 22.00 น ห า ก ใ ค ร ที่ แ ว ะ ผ่ า น ไ ป จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก อ ย่ า ลื ม แ ว ะ ชิ ม อ า ห า ร

ที่ ส ว น อ า ห า ร แ ป๊ ะ ฮ ก กิ น ด้ ว ย น ะ ค รั บ เ พ ร า ะ ถ้ า คุ ณ ไ ม่ แ ว ะ ชิ ม เร า จ ะ ถื อ ว่ า คุ ณ ไ ป ไ ม่ ถึ ง จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก ส วั ส ดี ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > >> > >> >> > > > >