สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก

สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก มาพบกันใน วันนี้จะมาแนะนำร้านอาหาร ที่เพื่อนๆต้องลองไปสักครั้งในชีวิต ร้านที่มีแต่อาหารอร่อย และหลากหลาย ในวันนี้พวกเรา จะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จัก ร้านอาหารในจังหวัดนครนายก ที่ไม่ว่าใคร ผ่านมา

เยี่ยมเยียนจังหวัด นครนายกต้องแวะ นั่นก็คือ สวนอาหารแป๊ะฮก
สวนอาหารแป๊ะฮกตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพาน มัฆวาน รังสรรค์ สามแยกมัฆวาน ทางเข้าโรงเรียนนายร้อยจปร. สวนอาหารแป๊ะฮกเปิดให้บริการมานานกว่า 30 ปี โดยมีเจ้าของคือ คุณบุญเลิศ ปรีชาวุฒิวัฒน์ ปัจจุบันมีหลายสาขา

และเมนูเด็ดๆของทางร้านประกอบไปด้วยอาหารไทย และอาหารจีนหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นทอดมันปลากราย ปลาหมึกผัดไข่เค็ม ปลาช่อนเผาเกลือ ปลาแดงราดพริก กุ้งแม่น้ำเผา แต่ถ้ามาสวนอาหารแป๊ะฮกแล้วไม่กิน เต้าหู้ทรงเครื่อง นั่นก็แปลว่าคุณยังมาไม่ถึง และวิธีการทำเต้าหู้ทรงเครื่องสูตรเด็ดของร้านแป๊ะฮก จะนำหมูเด้งมาทำเป็นแผ่น

วางลงบนกระดาษ จากนั้นนำเต้าหู้เขาวางลงบนหมูเด้งแล้วม้วนให้แน่น แล้วนำไปนึ่งในซึ้งประมาณ 20 นาทีสวนน้ำแดงที่ ใช้ราดเต้าหู้ จะนำน้ำซุปมาตั้งไฟจากนั้นใส่แป้งเพื่อให้น้ำซุปมีความข้นขึ้น พอได้ที่แล้วก็นำเต้าหู้ที่นึ่งจนสุกมาวางลงบนจาน ราดด้วยน้ำแดง

สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก
สวนอาหารแป๊ะฮก จังหวัดนครนายก

แล้วโรยผักชี ก็เป็นอันเสร็จครับ
ส่วนเคล็ดลับความอร่อยของเต้าหู้ทรงเครื่อง ของสวนอาหารแป๊ะฮก ก็คือการนำหมูเด้งมาห่อเต้าหู้ก่อนจะนำไปนึ่ง ทำให้เต้าหู้ทรงเครื่องของที่นี่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องของร้านอื่น กลิ่นของเต้าหู้จะนำ แล้วตามด้วยรสชาติของน้ำแดง ที่คล้ายๆกับหูฉลามน้ำแดงแบบจีนครับ

ร้ า น ส ว น อ า ห า ร แ ป๊ ะ ฮ ก จ ะ เ ปิ ด เ ว ล า 10.00 น ถึ ง 22.00 น ห า ก ใ ค ร ที่ แ ว ะ ผ่ า น ไ ป จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก อ ย่ า ลื ม แ ว ะ ชิ ม อ า ห า ร

ที่ ส ว น อ า ห า ร แ ป๊ ะ ฮ ก กิ น ด้ ว ย น ะ ค รั บ เ พ ร า ะ ถ้ า คุ ณ ไ ม่ แ ว ะ ชิ ม เร า จ ะ ถื อ ว่ า คุ ณ ไ ป ไ ม่ ถึ ง จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก ส วั ส ดี ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > >> > >> >> > > > >

พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร

พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา เรามารู้จักกับเกาเหลาเลือดหมู ที่ใครหลายๆคนชอบกัน เราไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันเลยดีกว่า ร้านสุภาโภชนาตั้งอยู่ บนถนนเจริญสุขตรงข้ามกับโรงแรมกอโชคชัย

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าร้านสุภาโฆษณาแห่งนี้เขาเปิดให้บริการมานานแล้วร่วม 30 ปี ซึ่งโดยเริ่มแรกคุณวสันต์ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้ทำงานเกี่ยวกับการส่งสินค้ามาก่อนเลยได้ย้ายมาเป็นผู้จัดการสาขาที่กำแพงเพชร

ซึ่งเป็นช่วงที่คุณสุภาซึ่งเป็นภรรยาของคุณวสันต์กำลังว่างงานอยู่จึงตัดสินใจเปิดร้านเกาเหลาเลือดหมูขึ้นเพราะมีสูตรเด็ดที่ได้รับมรดกตกทอดกันมาจึงอยากจะลองให้คนอื่นได้ทาน และได้ลองชิมกันดูบ้าง

สำหรับใครที่มาถึงที่นี่ แล้วไม่ได้สั่งเกาเหลาเลือดหมูนั่นถือว่าพลาดมากๆเกาเหลาเลือดหมูของที่นี่เริ่มต้นจากการใส่ผักจิงจูฉ่ายๆในชามตามด้วยต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย แล้วเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวหลังจากนั้นจึงนำเลือดหมูเซียงจี๊
ตับ ม้าม กระเพาะ ไส้ หัวใจ และหมูชิ้นลวก

หลังจากนั้นจึงจะนำมาใส่ชามแล้วจึงตักน้ำซุปร้อนๆกับหมูสับราดลงไปแค่นี้ ก็ได้เกาเหลาเลือดหมูแล้วสำหรับเคล็ดลับความอร่อยที่สุดของร้านสุภาโภชนาการแห่งนี้ขึ้นอยู่กับผักจิงจูฉ่าย ที่ทางร้านได้ปลูกเองจึงทำให้ผักปลอดสารพิษและสดใหม่ทุกวัน

พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร
พาไปอร่อยที่ ร้านสุภาโภชนา จ.กำแพงเพชร

สำหรับราคาอาหารของทางร้านไม่ว่าใครก็ต้องร้องตกใจเพราะเกาเหลาเลือดหมู 1 เพียงชามละ 40 ส่วนค่าเปล่าชามละ10 บาท สำหรับการเดินทางมาที่

ร้านสุภาโภชนาให้เพื่อนๆใ ช้ ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข 1 0 1

เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรหลังจากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำปิงแล้วเราจะผ่านหอนาฬิกาและวงเวียนจนมาถึงแยกที่ว่าการอำเภอแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนิน 1 หลังจากนั้นให้เพื่อนๆขับตรงต่อไปจนเจอวัดบางแล้วตรงฐานสี่แยกไฟแดงไปประมาณ 30 เมตรก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเจริญสุข

เ ร า จ ะ เ ห็ น ร้ า น ค รั ว สุ ภ า โ ภ ช น า ตั้ ง อ ยู่ ต ร ง ข้ า ม กั บ โ ร ง แ ร ม ก่ อ น โ ช ค ชั ยท า ง ร้ า น จ ะ เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร 6:00 น ถึ ง 13:00 น.
ใ ค ร ที่ อ ย าก เ ล่ น ร อง ค ว า ม อ ร่ อ ย ข อ ง เ ก า เ ห ล า ต้ ม เ ลื อ ด ห มู ก็ ไ ป กั น ไ ด้ น ะ ค ะ ที่ ร้ า น สุ ภ า โ ภ ช น า

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >

ทอดมันทะเล กับ น้ำจิ้มแสนอร่อย

ทอดมันทะเล กับ น้ำจิ้มแสนอร่อย วันนี้เรา จะมาพาเพื่อนๆ มาทำ ทอดมันทะเล กับน้ำจิ้มแสนอร่อย เหมาะสำหรับเป็นกับแกล้ม ให้สำหรับ ขี้เหล้า หรืออาหารว่าง ให้กับเด็กๆ เป็นอาหารที่สามารถทำได้ ง่ายๆ และกินได้ทั้งครอบครัว สำหรับ ส่วนผสม ของตัวทอดมัน
สูตร ของเรานั้น มีดังนี้ครับ
เนื้อปลาอินทรีย์
กุ้งทะเล
เนื้อปลาหมึกหั่นชิ้น
หอยแมลงภู่ลวกสุก
เนื้อปู
พริกแกงเผ็ด
น้ำตาลทราย
น้ำปลา
เกลือป่นหยาบ
น้ำเปล่า
ถั่วพู
ใบกระเพรา
น้ำมันพืชสำหรับทอด
ถั่วฝักยาวซอย
และยังไม่หมดเท่านี้นะครับ ยังมีน้ำจิ้มรสเด็ด ของทอดมัน มาแถมให้อีกด้วย งั้นไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับ ส่วนผสม ของ น้ำจิ้มมีดังนี้
น้ำตาลทราย
น้ำส้มสายชู
น้ำเปล่า
เกลือป่นหยาบ
กระเทียมไทยปอกเปลือก
แตงกวาผ่าสี่หั่นตามขวาง
ผักชี
พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่น
ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ

ทอดมันทะเล กับ น้ำจิ้มแสนอร่อย
ทอดมันทะเล กับ น้ำจิ้มแสนอร่อย

เมื่อได้ส่วนผสม ครบทุกอย่างแล้ว งั้นเรามาดูวิธีทำ ของ ทอดมันทะเล และน้ำจิ้มสูตรเด็ด กันต่อเลยครับ วิธีทำก็ง่ายมาก สำหรับขั้นตอนแรก
เป็นวิธีทำของตัวทอดมันก่อนนะครับ
ผสมเกลือป่นกับน้ำเปล่า และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้น 6โขรกเนื้อปลาอินทรีย์ แล้วใส่น้ำเกลือที่ผสมเอาไว้ ทีละนิด คนจนเหนียว ได้ที่ แล้วใส่พริกแกงเผ็ด และ โขรกเนื้อปลา กับพริกแกงให้เข้ากัน หลังจากนั้น ก็ผสมด้วยเครื่องปรุงรส น้ำปลา น้ำตาลทราย ใส่ด้วยกันแล้วคนจนละลาย แล้วค่อยๆ หยอดใส่เนื้อปลาที่เราโขรกเอาไว้ จนเหนียว แล้วตัก ออกจากครก แล้วใส่ เนื้อปู ปลาหมึก กุ้ง ถั่วพูๆ หอยแมลงภู่ และใบกระเพรา แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้ว ปั้นส่วนผสมทั้งหมด เป็นก้อนกลมๆ กดให้แบน หน่อยนึง ใส่ทอดมันลงไปในน้ำมันพืช ร้อน ที่ระดับไฟปานกลาง จนทอดมันสุก ออกเป็นสีเหลืองทอง ก็ตักมาพักไว้
หลังจากนั้น รอจน ทอดมันทะเล สะเด็ดน้ำมัน เราก็มาทำน้ำจิ้ม ที่เตรียมเครื่องเอาไว้แล้ว วิธีทำน้ำจิ้มรสเด็ดนี้ ไม่ยากครับ ขั้นตอนแรก
ตำกระเทียมกับพริกชี้ฟ้า พอหยาบ แล้วผสมน้ำตาลทราย น้ำเปล่า เกลือป่น และน้ำส้มสายชู ใส่หม้อยกขึ้น แล้วนำไปตั้งไฟ พอเดือดใส่พริกชี้ฟ้า และกระเทียมโทนหยาบ เคี่ยวพอข้น แล้ว เอาลงมาพักให้เย็น จึงตักใส่ถ้วย ใส่แตงกวา ถั่วลิสง ผักชี
เป็นยังไงครับ สูตรและวิธีทำ พอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับ งั้นลองไปทำทานกันดูนะครับ

ใ น ค รั้ ง ห น้ า เ ร า จ ะ พ า เ พื่ อ น ๆ ม า กิ น กั บ อ า ห า ร อ ะ ไ ร อี ก ร อ ติ ด ต า ม ช ม ไ ด้ น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม พาไปกิน วันนี้จะพาเพื่อนๆไป จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯนะ เขาบอกว่า มีกุ้งอบภูเขาไฟ อร่อยมาก วันนี้ พาไปกิน ก็เลยจะพาเพื่อนๆไป รู้จักกับร้าน

กุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องกุ้งอบภูเขาไฟ ร้านกุ้งอบภูเขาไฟจะอยู่บริเวณถนนเพชรเกษม ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสนามจันทร์ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เปิดให้บริการมาแล้วเกือบ 30 ปี โดยคุณอุษา ชัยโชณิชณ์ และสามี

ซึ่งในอดีตคุณอุษาและสามี เคยประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งและส่งกุ้งขายตามร้านอาหาร แต่รายได้ไม่ค่อยดีนัก จึงคิดหาหนทางขายกุ้งด้วยตนเอง โดยเริ่มแรกคิดว่า เขาจะทำไก่อบภูเขาไฟได้ ก็น่าจะทำกุ้งอบภูเขาไฟได้บ้าง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของร้านกุ้งอบภูเขาไฟ

ที่เป็นแห่งแรกในประเทศไทย แน่นอนว่าถ้ามาร้านนี้ ไม่สั่งกุ้งอบภูเขาไฟ ก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ กุ้งอบภูเขาไฟของทางร้านจะเริ่มจากการนำกุ้งมาผ่าหลังเตรียมไว้ แล้วจึงนำน้ำมันใส่หม้อแล้วเร่งไฟให้แรง

เ มื่ อ ห ม้ อ ร้ อ น ไ ด้ ที่ จึ ง นำ เ อ า กุ้ ง ต้ น ห อ ม ร า ก ผั ก ชี แ ล ะ พ ริ ก ไ ท ย

ใส่ลงไปในหม้อ เมื่อกุ้งสุกได้ที่แล้ว จึงใส่น้ำซอสปรุงรสของทางร้านจากนั้นจึงนำขึ้นมาจัดใส่ ถาดที่เตรียมไว้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ และเคล็ดลับความอร่อยของที่ร้าน จะใช้กุ้งสดๆที่พึ่งนำขึ้นมาจากบ่อของทางร้าน เป็นกุ้งขนาด 12 ตัวต่อ 1 กิโล

ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม
ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม

เป็นขณะที่กำลังพอดี และถ้าจะรับประทานกุ้งให้อร่อย ควรจะเป็นฤดูหนาว เพราะกุ้งในช่วงฤดูหนาวจะมีมันเยอะ น้ำจิ้มที่ใช้จะมีรสเปรี้ยวหวาน และเข็มเท่าๆกัน ไม่มีรสใดรสหนึ่งโดดออกมา

ใครที่ผ่านไปนครปฐม อย่าลืมแวะที่ร้านกุ้งอบภูเขาไฟ เพราะที่เรา นำมาเสนอนั้น คือเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะครับ

ต้ อ ง ล อ ง สั ก ค รั้ ง แ ล้ ว ห า ก ใ ค ร ที่ ต้ อ ง ก า ร อ ย า ก กิ น กุ้ ง ส ด ๆ จ า ก บ่ อ แ ล ะ น้ำ จิ้ ม อ ร่ อ ย ๆ แ น ะ นำ ร้ า น นี้ เ ล ย ค รั บ ร้ า น กุ้ ง อ บ ภู เ ข า ไ ฟ จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > > > > >

ยำเห็ด ทะเลเดือดกระทะร้อน

ยำเห็ด ทะเลเดือดกระทะร้อน วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกับข้าว หรือกับแกล้มอันนี้ก็ไม่แน่ใจ เพราะสามารถ กินเป็นกับแกล้ม และกินกับข้าวได้ เราจะมาสอนเพื่อนๆทำ ยำเห็ดทะเลเดือดกระทะร้อน ขึ้นชื่อว่าทะเล แน่นอนเลยครับ ว่าอาหารทะเลต้องมาเต็ม งั้นเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่าจะมีทะเลอะไรบ้าง

ส่วนผสม กุ้งสด ปลาหมึก หอยแมลงภู่ เห็ดฟาง เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดออรินจิ เห็ดนางฟ้าดอกเล็ก มะเขือเทศราชินี พริกขี้หนูสวน พริกขี้หนูแห้งคั่ว น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำเปล่า
น้ำมันพืช ผักชี

แค่ส่วนผสม ก็รู้แล้วครับว่ายกมาทั้งทะเล เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา เรามาดูวิธีทำกันเลยครับ ในขั้นตอนแรก ผสมน้ำปลา น้ำมะนาวและน้ำตาลปี๊บ แล้วข้นให้เข้ากัน ใส่พริกขี้หนูสวน แล้วชิม ที่มีรสชาติตามที่เราต้องการ

หลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยพอร้อน ใส่กุ้ง ปลาหมึกหอยแมลงภู่ เห็ดฟาง เห็ดออรินจิ เห็ดโคนญี่ปุ่นเห็ดนางฟ้า แล้วเติมน้ำเปล่าลงเล็กน้อย เปิดฝา สักครู่ เพราะส่วนผสมสุก ใ ส่

ม ะ เ ขื อ เ ท ศ แ ล ะ น้ำ ยำ แ ล้ ว ค น ใ ห้ เ ข้ า กั น อี ก ที โ ด ยเ ร า จ ะ ใ ช้ พ ริ ก ขี้ ห นู แ ห้ ง ผั ก ชี ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ ตั ก ใ ส่ จ า น แ ล้ ว ม า ชิ ม กั นค รั บ ว่ า อ า ห า ร จ า น นี้ ยำ เ ห็ ด ท ะ เ ล เ ดื อ ด ก ร ะ ทะ ร้ อ น ร ส ช า ติ จั ด จ้ า น เ ห มื อ น ที่ คุ ย ไ ว้ ห รื อ เ ป ล่ า ล อ ง ไ ป ทำ กั น ดู น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ บ ท ค ว า ม ก่ อ น ห น้ า > > > > > > > >

ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

ร้านกาแฟโกยี จังหวัดพิจิตร

วันนี้เราจะพาไปรู้จัก กับร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรกันสำหรับร้านกาแฟที่เราจะพา ไปนั้นก็คือร้านกาแฟโกยี ซึ่งถือว่าเป็นร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้ ร้านกาแฟโกยี ตั้งอยู่เชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์ในอำเภอตะพานหิน

ร้านกาแฟโกยีเปิดให้บริการมานานกว่า 60 ปีที่จริงแล้วร้านกาแฟแห่งนี้มีชื่อว่าร้านท่งหลีแต่ผู้คนทั่วไปมักจะเรียกกันติดปากว่าร้านโกยีตามชื่อของเจ้าของร้านโดยที่โกยีนั้นเริ่มขายกาแฟในตลาดตะพานหินมาตั้งแต่เด็กๆก่อนจะย้ายมาอยู่ตรงเชิงสะพานรัฐราษฎร์รังสรรค์เมื่อปีพ.ศ 2500ในสมัยนั้นกาแฟราคาแก้วละ 70 สตางค์

กาแฟที่ร้านแห่งนี้ขายดีมากจนโกยีสามารถส่งลูกไปเรียนถึงประเทศฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันโกยีต้องมีอายุเกือบ 90 ปีแล้วคุณบัญญัติลูกชายของโกยีกินข้าวมารับหน้าที่สืบทอดกิจการต่อเครื่องดื่มยามเช้าของร้านโกยีนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยง ชาดำเย็น ชาเย็น โอวัลตินเย็น บ๊วยเย็น

แต่แน่นอนว่าถ้ามาที่ร้านโกยีแล้วจำเป็นมากๆครับที่ต้องสั่งกาแฟและไข่ลวกก็ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อร้านเลยนอกจากนี้ยังมีข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวมันไก่ ของเจ๊ราตรีซึ่งเป็น

เ พื่ อ น กั บ โ ก ยี ร้ า น ข า ย ร่ ว ม กั น ม าตั้ ง แ ต่ เ ปิ ด ร้ า น ส่ ว น ร า ค า ใ น ปั จ จุ บั น ก า แ ฟ ร้ อ น แ ก้ ว ล ะ 10 บ า ท ก า แ ฟ เ ย็ น ก็ แ ก้ ว ล ะ 1 2 บ าท เ อ ง ค รั บ แ ล ะ ไ ฮ ไ ล ท์ ไข่ ล ว ก 2 ซ อ ง 1 2 บ า ท

ถื อ ว่ า ถู ก ม าก ๆ ค รั บ ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไห น ที่ ผ่ า น ม า จั ง ห วั ด พิ จิ ต รอ ย่ า ลื ม แ ว ะ ม า ชิ ม ก า แ ฟ ที่ ร้ า น ก า แ ฟ โ ก ยี กั น น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ถ้าใครที่แวะผ่านไป จังหวัดสมุทรปราการ ไม่มีใครที่ไม่เคยแวะทานอาหารร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย สำหรับร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยถือว่าเป็นร้านประจำของพวกเราเพราะเรา พากันไปกินบ่อยมาก ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยตั้งอยู่ในตัวเมืองสมุทรปราการแต่เดิมนั้นชาวปากน้ำมักจะเรียกกันว่า

ข้าวขาหมูสะพานแต่เมื่อย้ายร้านมาอยู่ตรงที่ตั้งปัจจุบันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ข้าวขาหมูอย่างเดียวนะครับ แต่ยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำข้น ก๋วยจั๊บ ข้าวหมูกรอบ ข้าวกุนเชียง ให้เราได้ลองได้ชิมอีกต่างหาก แผนที่ร้านแห่งนี้ยังเปิดบริการ 24 ชั่วโมงเรียกได้ว่าไม่ว่าจะท้องร้องเวลาไหนก็ให้ตรงมาที่ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อยแห่งนี้ได้ทันที

ยิ่งกว่า 7-eleven ครับ รับรองว่าไม่มีสิวและแน่นอนว่า เมนูเด็ดของทางร้าน แห่งนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้าวขาหมู ข้าวขาหมูที่ร้านนี้จะนำขาหมูมาล้างแล้วขัดด้วยแปรงจนสะอาดจากนั้นนำน้ำสะอาดมาต้มจนเดือดแล้วใส่เครื่องยาจีนที่ประกอบด้วยโป๊ยกั๊ก

อบเชย กระเทียม พริกไทยดำ แล้วจึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำซอสปรุงรส นำขาหมูลงไปเที่ยวโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจากนั้นนำขึ้นมาผึ่งไว้จนแห้งแล้วนำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืน ตอนเช้าจึงนำขาหมูมาต้มกับน้ำพะโล้ต่ออีก 2 ชั่วโมง

ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ
ร้านข้าวขาหมู 5 รางวัลอร่อย จังหวัดสมุทรปราการ

ก็ จ ะ เ ส ร็ จ เ ป็ น ข า ห มู พ ะ โ ล้ ที่ แ ค่ เ ดิ น ผ่ า น ก็ ไ ด้ ก ลิ่ น ห อ ม ช ว น ใ ห้ หิ ว ขึ้ น ม า ทั น ที แ ล ะ สำ ห รั บ ข้ า ว ข า ห มู

ที่ ร้ า น ข้ า ว ข า ห มู 5 ร า ง วั ล อ ร่ อ ย นี้ ร า ค า ก็ ไ ม่ แ พ ง ม า ก ค รั บ แ ค่ จ า น ล ะ 5 0 บ า ท ไ ด้ อิ่ ม ท้ อ ง อ ยู่ ต ล อ ด เ ว ล า แ ล ะ ก็ ไ ม่ ไ ก ล จ า ก ก รุ ง เ ท พ ฯ ด้ ว ย

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > >

ปลากระพงฟู อาหารและกับข้าวแสนอร่อย

ปลากระพงฟู

จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวทำอาหาร ไว้กินเล่นก็ได้หรือว่ากินกับข้าวก็ได้ เพื่อนๆเคยได้ยิน ปลาดุกฟูกันมาแล้วใช่ไหมครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรแปลกๆ อย่าง ปลากระพงฟู แค่ชื่อก็น่ากินแล้ว การทำก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการทำปลาดุกฟูครับแต่อาจจะมีส่วนผสมที่แปลกไปกว่าปลาดุกฟูนิดหน่อย เรามาดูส่วนผสมในการทำ ปลากระพงฟูกันเลยนะครับ

ส่ ว น ผ ส ม มี ดั ง นี้

 • ปลากระพง
 • มะม่วงเปรี้ยว
 • น้ำพริกเผา
 • น้ำตาลปี๊บ
 • น้ำปลา
 • พริกขี้หนู
 • หอมแดง
 • ตะไคร้
 • ผักชีฝรั่ง
 • ใบสะระแหน่
 • น้ำมะนาว
 • เกลือป่น
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ส่วนวิธีทำในการทำปลากระพงฟู

ขั้นแรกเลยนะครับ นำปลากระพงมาถอดเกร็ด แล้วแร่เนื้อออกล้างให้สะอาด โรยเกลือป่นเนื้อปลาเล็กน้อยใส่ภาชนะนำไปนึ่งให้สุก ก้างและหนังปลานำเนื้อปลาที่ได้สับให้ละเอียด ตั้งกะทะใส่น้ำมันพืช ให้ร้อนจัด

โ ร ย เ นื้ อ ป ล า ท อ ด พ อ สุ ก เ ห ลื อ ง ตั ก ขึ้ น พั ก ใ ห้ ส ะ เ ด็ ด น้ำ มั น แ ล้ ว ผ ส ม น้ำ ต า ล ปี๊ บ น้ำ ป ล า น้ำ ม ะ น า ว น้ำ พ ริ ก เ ผ า แ ล้ ว ค น ใ ห้ ล ะ ล า ย โ ร ย พ ริ กขี้ ห นู ม ะ ม่ ว ง เ ป รี้ ย ว

ห อ ม แ ด ง ต ะ ไ ค ร้ ผั ก ชี ฝ รั่ ง ใ บ ส ะ ร ะ แ ห น่ แ ล ะ เ ม็ ด ม ะ ม่ ว ง หิ ม พ า น ต์ ล ง บ น ป ล า ก ร ะ พ ง ฟู ร า ด ด้ ว ย น้ำ ยำ แ ค่ นี้ ก็ เ ป็ น อั น เ ส ร็ จ แ ล้ ว ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > >> > > > > > > > >

ภัตตาคารริมฝั่ง ท่าน้ำนนท์

ภัตตาคารริมฝั่ง ไม่ต้องไปเสียเวลา ตามหาร้านอาหาร ที่อร่อยอีกแล้ว เพราะเราคัดสรร มาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว ร้านอาหาร วันนี้ ที่เราจะพาไป เบื่อไหมกับการ ตามหา ร้านอาหาร ที่อร่อย และถูกปากต่อไป ไม่ต้องไปเสียเวลา ตามหาร้านอาหาร ที่ อร่อย อีกแล้วเพราะเราคัดสรรมา

ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้ว ร้านอาหาร วันนี้ที่เราจะพาไป ก็คือ ภัตตาคารริมฝั่ง ภัตตาคารริมฝั่ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ๆกับ ศาลเจ้าพ่อปึงเถ่ากงม่า

และ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ภัตตาคารแห่งนี้เริ่มเปิดให้บริการมา ตั้ ง แ ต่ ปี พ ศ . 2 5 1 5

ถือได้ว่าเป็นภัตตาคาร แห่งแรกๆ ในเมืองนนท์ ที่มีผู้คนรุ้จัก เเละ เป็นที่ชื่นชอบ ผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ในบริเวณ ท่ า น้ำ น น ท์ มั น ก็คุ้นตากันดีกับเรือนแพริมน้ำขนาดใหญ่ซึ่ง ภัตตชคารริมฝั่ง

ในอดีต เรือนแพ หลังนี้ เป็นเรือนแพ ที่ใช้ใน การประกอบพิธี เปิดการ ส่งกระแสไฟฟ้า ระหว่างไทย และ ลาว ที่ภัตตาคาร แห่งนี้ มีเมนูเด็ดๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ปลาเนื้ออ่อนราดพริก กุ้งเต้น แกงเผ็ดเป็ดย่าง ยำมะเขือยาว แต่ที่เด็ดเลยของ ภัตตาคารริมฝั่งก็คือ ยำถั่วพู
ยําถั่วพลู ข อ ง ภั ต ต า ค า ร ริ ม ฝั่ ง นั้ น จ ะ

ใส่เครื่องแบบ จัดเต็ม โดยใช้ ถั่วพู ที่หั่นเป็นแผ่นบางๆ ไก่ต้มฉีก กุ้งลวก หอมแดงซอย ตามด้วย น้ำมะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย น้ำพริกเผา ตามด้วย นมสด มะพร้าวคั่ว ถั่วเขียวป่น ถั่วป่น แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดใส่จานแล้วนำ ไข่ต้ม

มาเรียงด้านข้าง โรยหน้าด้วย พริกทอด แค่นี้นี้ ยำถั่วพู แสนอร่อยก็พร้อมให้ได้ ลิ้มลอง และ สำหรับเส้นทาง ข อ ง ก า ร ม า ภัตตาคารริมฝั่งอยู่ไหน

ใช้ถนนประชาราษฎร์ มุ่งหน้า สู่ท่าน้ำนนท์ เมื่อถึงหอนาฬิกา ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านหน้าศาลากลาง จังหวัดเก่าแล้วตรงไป อีกประมาณ 100 เมตร

จะพบกับร้านภัตตาคารริมฝั่งอยู่ริมแม่น้ำ จอดรถได้ในศาลเจ้า ครับและที่ ท่าน้ำนนท์ นอกจากร้านอาหาร แล้วยังมี สถานที่ ท่องเที่ยว อีกมากมาย ให้เราได้มาชื่นชม กั น อี ก ม า ก ม า ย

ไปที่ร้าน ไ ห น อ ย่ า ลื ม ติ ด ต า ม กั น น่ ะค รั บ เราจะหาร้าน อาหาร ที่อร่อย มาแนะนำ อยู่เสมอๆ น่ะครับ

ก ลั บ สู่ บ ท ค ว า ม ถั ด ไ ป ห รื อ อ่ า น บ ท ค ว า ม ก่ อ น ห น้ า > > > > > > > > > > > > > > >

ร้านลาบเป็ดชัยนาท แซ่บลืม ต้องบอกต่อ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆชาว FIFA55 มาตะลุย เที่ยวชัยนาท กัน สำหรับจังหวัดชัยนาท จะเป็นจังหวัดที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเมืองผ่านแต่ที่จริงแล้วจังหวัดชัยนาทเต็มไปด้วยร้านอาหารที่มีรสชาติดีและเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเจ้าพระยา สวนนกชัยนาท สวนน้ำอวกาศ หรือ จะเป็นวัดคลองมะขามเฒ่าหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อวัดหลวงปู่ศุข แต่วันนี้เราไม่ได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวหรือมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ ” ร้านลาบเป็ดชัยนาท “

ร้านลาบเป็ดชัยนาท
เมนูเด็ด ลาบเป็ด

สำหรับร้านลาบเป็ดชัยนาทจะตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 1 ก่อนเข้าตัวเมืองชัยนาทครับร้านอาหารแห่งนี้ก่อตั้งโดยคุณชวิศา ซึ่งเมื่อก่อนเลยร้านจะเป็นแค่เพียงร้านรถเข็น แล้วจะตั้งอยู่บริเวณนี้ซึ่งแรกๆนั้น จะขายคู่อยู่กับสามีคือคุณสมพงษ์

และหลังจากนั้น ก็เริ่มมีลูกค้าติดในรสชาติมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มทำเป็นเพิงมุงจากแล้วปรับปรุงร้านมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นร้านลาบเป็ดชัยนาทอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันแน่นอนว่าถ้าถามถึงร้านแห่งนี้แล้วเราไม่สั่งลาบเป็ดถือว่าเรามาไม่ถึงแต่ถ้าหากใครมาถึงแล้วไม่สั่งมาชิมก็ถือว่าพลาดมากๆลาบเป็ดที่ร้านแห่งนี้เริ่มจากการนำเป็ดมาสับแล้วมารวนในกระทะจากนั้นใส่น้ำมะขามแล้วรวนต่อจนแห้ง แล้วทางร้านจะเพิ่มความหอมด้วยข้าวคั่วและพริกป่นหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำเชื่อม และน้ำมะนาว ตามด้วยหอมแดง ผักชี ต้นหอม และผักชีฝรั่ง หลังจากนั้นจึงนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อได้ที่แล้วก็โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่และพริกทอดตามที่เราได้เตรียมไว้ รับรองว่าออกมาเป็นเมนูลาบเป็ดที่อร่อยมากๆพร้อมเสิร์ฟคู่กับกะหล่ำปลีแตงกวาโหระพาและผักไผ่ สำหรับเคล็ดลับของร้านนี้เด็ดที่ทำลาบต้องเป็นเป็ดเทศเท่านั้นนะครับเพราะเนื้อจะนุ่มกว่าเป็ดพันธุ์อื่นๆ สำหรับราบร้านลาบเป็ดชัยนาททางร้านบอกว่าลาบเป็ดจะมีรสชาติเปรี้ยวนำเผ็ดตามและเข็มปิดท้าย

สำหรับใครที่อยากจะมาลิ้มลองลาบเป็ดชัยนาทกันดูสักครั้ง ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เป็นทางหลวงสายเอเชียครับแล้วเบี่ยงเข้าซ้ายเข้าสู่จังหวัดชัยนาทตรงตามถนนมาอีกประมาณ 4 กิโลเมตรจะพบกับร้านลาบเป็ดชัยนาทอยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยทางร้านจะเปิดให้บริการในเวลา 09:00 นถึง 21:00 น ของทุกๆวันครับ

กลับสู่หน้าหลัก