คั่วกลิ้งหมู อาหารใต้ที่ทำเองได้

คั่วกลิ้งหมู อาหารใต้ที่ทำเองได้

คั่วกลิ้งหมู อาหารใต้ที่ทำเองได้ สำคนทีชอบ ทานอาหาร ใต้ แนะนำเมนูนี้เรยคับ ทำง่ายๆ สามารถทำเอง ที่บ้าน กับครอบครัวได้ โดยมีส่วนผสม ดังนี้

ส่วนผสม คั่วกลิ้งหมู

          หมูเนื้อแดงสับ 200 กรัม
          น้ำพริกคั่วกลิ้ง 2 ช้อนโต๊ะ
          กะปิอย่างดี 1/2 ช้อนชา
          น้ำตาลปี๊บ 1/2 ช้อนชา
          น้ำปลา (ปรุงรส) 1 ช้อนชา
          น้ำมันพืช (สำหรับผัด)
          ใบมะกรูดซอย 6 ใบ
          พริกไทยอ่อน 1 ช่อ

ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ส่ ว น ผ ส ม ค ร บ แ ล้ ว เ ร า ก็ ม า ดู วิ ธี ทำ กั น ต่ อ เ ร ย ค รั บ วิ ธี ทำ มี ดั ง นี้

คั่วกลิ้งหมู อาหารใต้ที่ทำเองได้
คั่วกลิ้งหมู อาหารใต้ที่ทำเองได้

วิธีทำ คั่วกลิ้งหมู

          โขลกน้ำพริก คั่วกลิ้ง กับ กะปิให้ พอเข้ากัน เตรียมไว้

          ใส่น้ำมันพืช ลงใน กระทะ พอร้อนใส่เนื้อ หมูสับลง ไปผัดจน เกือบสุก

          จากนั้นใส่ น้ำพริกคั่วกลิ้ง ลงไปผัด กับ หมูสับให้ เข้ากัน ปรุงรสด้วย น้ำตาลปี๊บ และ น้ำปลา ผัดให้เข้ากัน ชิมรส ตามชอบ

          ปิดไฟ แล้ว ใส่ พริกไทยอ่อน และ ใบมะกรูดซอย ลงไป ผัดให้เข้ากัน ตักใส่จาน เสิร์ฟพร้อม กับ ผักสดตามชอบ

เ ป็ น ยั ง ไ ง ค รั บ กั บ ก า ร ทำ คั่ ว ก ลิ้ ง ห มู ง่ า ย ใ ช่ ใ ห ม ล่ ะ ค รั บ ล อง กั บ ไ ป ทำ ท า น กั น น ะ คั บ สู ต ร นี้ เ ด็ ด จ ริ ง ๆ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > >